Եղնիկները

Ցուրտ ու մութ գիշեր էր։ Մի հսկա եղևնու տակ իրար էին սեղմվել երկու եղնիկներ։ Անընդմեջ տեղացող ձյունն իր թավ սավանն էր փռում անտառի ծառերի, եղնիկների վրա։ Եղնիկները դունչ դնչի էին տվել ու պառկել կողք կողքի։ Ի՜նչ տհաճ էր սանձարձակ քամու ձայնը։ Երկու եղնիկները դողում էին անորոշ երկյուղից։ Սառնաշունչ քամին բռերով ձյուն էր լցնում խեղճերի ականջներիContinue reading Եղնիկները

Իմ դպրոցի սիրելի վայրը

Բարև ձեզ այսօր ես կպատմեմ Իմ սիրելի վայրի մասին  իմ սիրելի վայրը դա բակն է, սիրում եմ շատ դաշտը որտեղ մենք ֆուտբոլ ենք խաղում,և սիրում եմ շատ դաաշտի պարանը և շատ եմ սիրում մեր բերքատու ծառները։ Մեր դպրոցի բակում կա ելակ,ծիրան,թութ,դպրոցի կոխքը խաղում ենք գործնագործ։

Փոխադարձ կապերը բնության մեջ

  Բնության բաղադրիչների միջև ամենուր գոյություն ունեն փոխա­դարձ սերտ կապեր: Միմյանց հետ կապված են անկենդան և կենդանի բնությունը, բույսերն ու կենդանիները, տարբեր կենդանիները: Մարդը լինելով բնության մի մասնիկը, նույնպես հազարավոր թելերով կապված է իր շրջապատի բնության’ հողի, գետերի, օդի, կենդանի օրգանիզմների հետ: Միայն թե բնության մեջ եղած այդ կապերը տեսնել հնարավոր չէ,  այիսնքն դրանք անտեսանելիContinue reading Փոխադարձ կապերը բնության մեջ

Ջ. Ռոդարի «Երկիր, որտեղ բոլոր բառերը սկսվում են «Չ»-ով» Այո՜, Ջովանինո  Անբանը    հայտնի  ճանապարհորդ էր:  Ճամփորդեց  նա,  ճամփորդեց  և հայտնվեց մի զարմանալի երկրում: Ինչն էր զարմանալի՞: Այստեղ բոլոր բառերը սկսվում էին «Չ»-ով: — Սա ի՞նչ երկիր է, –հարցրեց նա մի քաղաքացու, որը հանգստանում էր ծառի տակ: Պատասխանի փոխարեն, այս մարդը  գրպանից հանեց գրչահատ դանակը և ուղղակի տվեցContinue reading

Ջ. Ռոդարի «Փոխեցին գլուխները» Մարկոն և Միրկոն`այդ սարսափելի երկվորյակները,  չէին հարգում քերականությունը և տանել չէին կարողանում քերականական վարժությունները: Դժբախտներ, նրանք նույնիսկ չէին պատկերացնում, թե  ինչ կարող է գալ իրենց գլխին: Երեկ ուսուցիչ Քերականը նրանց  հանձնարարել էր գոյականների մոտ բայեր գրել: Տեսեք, թե ինչ էին գրել այդ անպիտանները: _ Կատուն ոռնում է։ Այծերը հաչում են։ Գայլը գրումContinue reading

Բայ

Բայի ժամանակը Բայն ունի երեք ժամանակ՝ ներկա, անցյալ և ապառնի: Ներկա ժամանակը ցույց է տալիս, որ գործողությունը կատարվում է այժմ, ներկա պահին: Անցյալ ժամանակը ցույց է տալիս, որ գործողությունը կատարվել է ներկա պահից առաջ, անցյալում: Ապառնի ժամանակը ցույց է տալիս, որ գործողությունը կատարվելու է ներկա պահից հետո, ապագայում: Առաջադրանքներ Ընդգծված բառերին նայի՛ր և ասել բառն անհրաժեշտ ձևով գրի՛ր: Աղվեսի դունչը խաղողին չհասավ,Continue reading Բայ

Բայ

  Առարկայի գործողություն կամ եղելություն ցույց տվող բառերը կոչվում են բայ: Բայերը պատասխանում են ի՞նչ անել, ի՞նչ լինել հարցերին: Այն բայերը, որոնք ցույց են տալիս առարկայի մի բան անելը, պատասխանում են ի՞նչ անել հարցին: Այն բայերը, որոնք ցույց են տալիս առարկայի մի բան լինելը, պատասխանւմ են ի՞նչ լինել հարցին: Բայը ցույց է տալիս խոսողի, խոսակցիContinue reading Բայ

Հովհաննես Թումանյան «Համերգ»

Հովհաննես Թումանյան «Համերգ»   Վըտակը ժայռից ներքև է թըռչում, Թափ առած ընկնում քարերի գըլխին, Զարկում ավազին, շաչում է, ճըչում, Ճըչում անհանգիստ, փըրփուրը բերնին։ Ինչպես ծերունին, ձենով պառաված, Ձայնակցում է ժիր թոռնիկի երգին, Այնպես է ծերուկ անտառը կամաց Արձագանք տալի ջըրի աղմուկին։ Այնինչ բընության զըվարթ համերգի Ունկընդիրն անխոս ու հավերժական, Ժայռը մտախոհ՝ իր մըռայլ մըտքի ԵտևիցContinue reading Հովհաննես Թումանյան «Համերգ»

Իմ յոթ հրաշալիքները

Իմ առաջին հրաշալիքը տատի պապի արձան է,որը գտնվում է արցախում։   Երկրորդ իմ հրաշալիքը գտնվում է Քալիֆորնիա նահանգ ԱՄՆ wald Disney:   Երորդ իմ հրաշալիքը դա ֆրանսիա փարիս քաղաքում եֆելյան աշտարակ   Իմ չորորդ հրաշալիքն է  Բրազիլիայի ռիո դե ժանեոի հիսուս քրիստոսի արձան։   Իմ հինգերորդ հրաշալիքը գտնվում է Հայաստանում սուրբ հովհանեսն է։   ԻմContinue reading Իմ յոթ հրաշալիքները